Utvecklings- och hållbarhetsrådet samtalar sittandes på en brygga

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av bärkraft-nätverket och etablerades samtidigt som nätverkets bildades i början av 2016. Rådet består av ledande personer från alla samhällssektorer och ansvarar för bärkraft-nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Rådet verkar på förtroende från bärkraft-nätverkets medaktörer. Ledamöterna väljs för perioder om två kalenderår och rådet ska bestå av minst nio och maximalt fjorton personer. Lantrådet är, i likhet med talmannen och förvaltningschefen, permanent medlem i rådet och även rådets ordförande. Rådet väljer inom sig två vice ordföranden. Rådets rollförklaring:

Utvecklings- och hållbarhetsrådets roll är att stå för kontinuitet, drivkraft och vitalitet i bärkraft-processen. Vi vill agera hjärta och hjärna bakom hållbarhetsarbetet. Vi värdesätter fritt tänkande och värnar de värderingar som vi gemensamt har enats om i utvecklings- och hållbarhetsagendan. I våra uppdrag, som tillsammans täcker nästan alla sektorer på Åland, agerar vi dagligen i ”Alla kan blomstra”-visionens andemening. Vi förverkligar och uppnår utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och de sjutton globala målen i Agenda 2030 genom lokal handling.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet 2022-2023

Följande personer har utsetts till medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet under mandatperioden 2022-2023:

Josefine Egenfelt* (civilsamhället)
John Eriksson**** (förvaltningschef)
Rebecka Eriksson vice ordförande (näringslivet)

Niclas Forsström* (civilsamhället)
Martha Hannus* vice ordförande (civilsamhället)
Annette Holmberg-Jansson (minister) - från den 1 januari 2023

Bert Häggblom**** (talman)
Therese Karlsson** (kulturen)
Marcus Koskinen-Hagman (bildning och utbildning)

Niklas Lampi (näringslivet)
Julia Lindfors*** (kommunerna)
Mikael Lundell (jord-, skogs- och vattenbruket)

Susanne Olofsson (näringslivet) - från den 5 maj 2023
Veronica Thörnroos**** ordförande (lantråd)

* utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp
** utsedd av Ålands kulturdelegation
*** utsedd av nätverksgruppen för hållbara kommuner
**** talmannen, lantrådet och förvaltningschefen är permanenta medlemmar i rådet

Minister Alfons Röblom var ledamot fram till 12 oktober 2022.
Birgitta Eriksson Paulson var ledamot fram till 21 november 2022.
Johanna Boijer-Svahnström var ledamot fram till 5 maj 2023.

Om civilsamhällets nätverksgrupp på bärkraft.ax

Om nätverksgruppen för hållbara kommuner på bärkraft.ax

Utvecklings- och hållbarhetsrådet 2020-2021

Lantråd Veronica Thörnroos (rådets ordförande)
Talman Bert Häggblom
Förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet - informationsdirektör Viking Line/vice ordförande Ålands Näringsliv)
Birgitta Eriksson-Paulson (jord-, skogs- och vattenbrukare – ordförande Ålands Producentförbund)
Rebecka Eriksson (näringslivet – vice VD Eriksson Capital)
Niclas Forsström (föreningslivet – Folkhälsan och Ålands Idrott)
Petra Granholm (föreningslivet – Ålands Fredsinstitut och Ålands Natur & Miljö)

Martha Hannus (föreningslivet – Emmaus)
Barbara Heinonen (kommunsektorn – stadsdirektör Mariehamns stad)
Marcus Koskinen-Hagman (utbildningssektorn – rektor Åland lyceum)
Alfons Röblom (landskapsregeringen – utvecklingsminister)
Peter Wiklöf (näringslivet – VD Ålandsbanken/ordförande Ålands Näringsliv r.f.)

Utvecklings- och hållbarhetsrådet 2018-2019

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson

Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson
Rättsvetare Petra Granholm

Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström
Stadsdirektör Barbara Heinonen

Verksamhetsledare Robert Jansson
Verksamhetsledare Niclas Forsström

Rektor Marcus Koskinen-Hagman
VD Peter Wiklöf

Utvecklings- och hållbarhetsrådet 2016-2017

Lantråd Katrin Sjögren (rådets ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice verkställande direktör Rebecka Eriksson

Ordförande Tage Eriksson
Vice ordförande Petra Granholm

Verkställande direktör Jan Hanses
Stadsdirektör Barbara Heinonen

Verksamhetsledare Robert Jansson
Rektor Edvard Johansson

Barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm
Ordförande Peter Wiklöf