Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekologisk produktion - Årlig certifiering

Kontrollbesök är en förutsättning för certifiering

En inledande kontoll vid övergång till ekologisk odling innebär att samtliga åkerskiften och produktionsutrymmen genomgås och ett klarläggande om att odlingsåtgärderna och produktionsförhållandena motsvarar produktionsvillkoren fastställs. Därefter företas minst en årlig kontroll där åkrar slumpartat utväljs för fysisk kontroll. Dokumentationen skall alltid vara uppdaterad. Företag som vidareförädlar ekologiska produkter kontrolleras på samma sätt. Kontrollen är avgiftsfri.

Råmaterialets ursprung, hur ekoprodukterna har tagits fram, hur man håller de ekologiska produkterna skilt från konventionella produkter för att undvika förväxling samt märkning av förpackningar är områden som granskas.

Är du ansluten till ÅKEJ-registret får du automatiskt en kontroll av din ekologiska produktion. Det är därför viktigt att lämna in en anmälan om utträde ur registret om du avser att upphöra med ekologisk produktion. På samma blankett kan du också anmäla om byte av odlare, t.ex. vid generationsväxlingsskifte eller om du vill ta med dina tidigare konventionella djur eller konventionellt odlade skiften i kontrollen. Blanketten i pdf-format hittar du i rutan Blanketter här intill. 

Vid den årliga certifieringen kan odlaren också samtidigt bli certifierad enligt de villkor som organisationerna KRAV och LUOMU ställer, om man betalar avgift för detta.

Ansökan om KRAV-anslutning:
Telefon +46 18 158900
E-post info@krav.se

Rätten att använda LUOMU-solmärket ansöks hos Livsmedelsverket i Finland. Blanketten kan laddas ner från Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets webbplats

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:47
Uppdaterad 7.2.2019 kl. 15:32