Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ekologiska livsmedelsföretag

Årligt kontrollbesök 

Efter anslutning görs minst en årlig kontroll hos alla företag. Kontrollen består av tre delar dvs. kontroll av ekoplan, fysisk inspektion och dokumentkontroll. Dokumentationen skall alltid vara uppdaterad. Kontrollen är avgiftsfri.

Råmaterialets ursprung, hur ekoprodukterna har tagits fram, hur man håller de ekologiska produkterna skilt från konventionella produkter för att undvika förväxling samt märkning av förpackningar är områden som granskas.

Är du ansluten till ÅKEJ-registret får du automatiskt en kontroll av din ekologiska produktion. Det är därför viktigt att lämna in en anmälan om utträde ur registret om du avser att upphöra med ekologisk produktion. På samma blankett kan du också anmäla om byte av odlare, t.ex. vid generationsväxlingsskifte eller om du vill ta med dina tidigare konventionella djur eller konventionellt odlade skiften i kontrollen. Blanketten i pdf-format hittar du i rutan Blanketter här intill. 

Märkning av ekologiska produkter

Kodnumret för godkänd ekologisk certifiering av Ålands landskapsregering är FI-EKO-401. Det är obligatoriskt att använda EU:s logotyp Europalövet på konsumentförpackade produkter som producerats inom EU exempelvis mjöl- eller potatispåsar som marknadsförs till konsumenter.

Användningen av Europalövet är frivilligt på övriga produkter inom ekologisk produktion. I samband med Europalövet ska nämnas var de jordbruksrelaterade råvarorna har producerats till exempel åländskt jordbruk.

Europalövet får inte användas på produkter som innehåller mindre än 95% ekologiska ingredienser av jordbruksursprung

Anvisningar och mera information om Europalövet finns på Europeiska kommissionens webbplats. Det går bra att använda andra märkningar som t.ex. KRAV-märket tillsammans med Europalövet.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance/organic-logo_en

 

 

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:47
Uppdaterad 13.1.2021 kl. 09:31