Ekologiska livsmedelsföretag

Årlig certifiering 

Certifieringen är årlig. För lågriskaktörer och de som vid de föregående kontrollerna inte haft avvikelser under minst tre på varandra följande år kan tiden mellan de fysiska kontrollerna förlängas till 24 månader. Kontrollen består av tre delar dvs. kontroll av ekoplan, fysisk inspektion och dokumentkontroll. Dokumentationen skall alltid vara uppdaterad. Kontrollen är avgiftsfri.

Råmaterialets ursprung, hur ekoprodukterna har tagits fram, hur man håller de ekologiska produkterna skilt från konventionella produkter för att undvika förväxling samt märkning av förpackningar är områden som granskas.

Är du ansluten till ÅKEJ-registret får du automatiskt en kontroll av dina ekologiska produkter. Det är därför viktigt att lämna in en anmälan om utträde ur registret om du avser att upphöra med ekologisk produktion. Även övriga förändringar i produktionen meddelas här, t.ex nytt verksamhetsställe,nya produkter. Blanketten hittar du i rutan Blanketter här intill. 

Märkning av ekologiska produkter

Kodnumret för godkänd ekologisk certifiering av Ålands landskapsregering är FI-EKO-401. Det är obligatoriskt att använda EU:s logotyp Europalövet på konsumentförpackade produkter som producerats inom EU exempelvis mjöl- eller potatispåsar som marknadsförs till konsumenter.

Användningen av Europalövet är frivilligt på övriga produkter inom ekologisk produktion. I samband med Europalövet ska nämnas var de jordbruksrelaterade råvarorna har producerats; till exempel åländskt jordbruk.

Europalövet får inte användas på produkter som innehåller mindre än 95% ekologiska ingredienser av jordbruksursprung

Anvisningar och mera information om Europalövet finns på Europeiska kommissionens webbplats. Det går bra att använda andra märkningar som t.ex. KRAV-märket tillsammans med Europalövet.

Så här skall den certifierade ekologiska märkningen göras 

Övrig lagstifning

EU har infört nya regelverk fr.o.m år 2022 som överskådligt sammanfattas av livsmedelsverket på länken nedan.

Läs Livsmedelsverkets sammanfattning av ändringar i regelverket för ekologisk livsmedelsproduktion