Integrationsutbildningar och kurser

Svenska för inflyttade - SFI

Utbildning i svenska för inflyttade innehåller undervisning i svenska, samhällskunskap och arbetsliv samt studie- och yrkesvägledning. Ålands landskapsregering finansierar utbildningen som sysselsättningsfrämjande utbildning genom ett avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis).

Svenska för inflyttade är indelad i 4 utbildningsnivåer A-D:

  • Utbildning A: Grundläggande litteracitet
  • Utbildning B: Förberedande alfabetisering för grundnivå
  • Utbildning C: Grundnivå (språknivå A1-A2)
  • Utbildning D: B1.1 – nivå

Utbildningarna är fördelade i 3 olika studievägar som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Målgruppen för utbildningarna är vuxna inflyttade personer som är inregistrerade som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt främja studerandes möjligheter att få ett arbete.

Svenska för inflyttade i arbete- SIA

Landskapsregeringen finansierar genom avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) svenska för inflyttade som är i arbete i form av ett nära samarbete med arbetsgivare/företag med utländsk arbetskraft och deras anställda som är i behov av undervisning i svenska.

Läs om svenskakurser för inflyttade på Medis webbplats