Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Integrationsutbildningar och kurser

Svenska för inflyttade - SFI

Utbildning i svenska för inflyttade innehåller undervisning i svenska, samhällskunskap och arbetsliv samt studie- och yrkesvägledning. Ålands landskapsregering finansierar utbildningen som sysselsättningsfrämjande utbildning genom ett avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis).

Svenska för inflyttade är indelad i 4 utbildningsnivåer A-D:

  • Utbildning A: Grundläggande litteracitet
  • Utbildning B: Förberedande alfabetisering för grundnivå
  • Utbildning C: Grundnivå (språknivå A1-A2)
  • Utbildning D: B1.1 – nivå

Utbildningarna är fördelade i 3 olika studievägar som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Målgruppen för utbildningarna är vuxna inflyttade personer som är inregistrerade som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt främja studerandes möjligheter att få ett arbete.

Svenska för inflyttade i arbete- SIA

Landskapsregeringen finansierar genom avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) svenska för inflyttade som är i arbete i form av ett nära samarbete med arbetsgivare/företag med utländsk arbetskraft och deras anställda som är i behov av undervisning i svenska.

Läs om svenskakurser för inflyttade på Medis webbplats

Publicerad 24.6.2021 kl. 17:20
Uppdaterad 24.6.2021 kl. 17:38