Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Definition och nyckeltal för kommuner i svår ekonomisk ställning

En jämförelse av den svenska och finländska lagstiftningen samt förslag till system för Åland

Åsub har tagit fram en promemoria över hur kommuner i ekonomisk obalans, så kallade ”kriskommuner”, kan definieras har tagits fram på uppdrag av landskapsregeringen. Nyckeltal och gränsvärden föreslås anpassade för Åland, med avseende på fyra respektive 16 kommuner. 

Läs promemorian på Åsub:s webbplats.

Publicerad 8.4.2020 kl. 15:16
Uppdaterad 23.9.2020 kl. 13:20