Definition och nyckeltal för kommuner i svår ekonomisk ställning

En jämförelse av den svenska och finländska lagstiftningen samt förslag till system för Åland

Åsub har tagit fram en promemoria över hur kommuner i ekonomisk obalans, så kallade ”kriskommuner”, kan definieras har tagits fram på uppdrag av landskapsregeringen. Nyckeltal och gränsvärden föreslås anpassade för Åland, med avseende på fyra respektive 16 kommuner. 

Läs promemorian på Åsub:s webbplats.