Livsmedel

Det är viktigt att våra livsmedel är trygga och av god kvalitet. Livsmedlen måste därför kunna följas och kontrolleras genom hela livsmedelskedjan. Livsmedelsproducenten har ett stort ansvar och verksamheten styrs av ett omfattande regelverk.

Inom livsmedelsområdet används på Åland så kallad blankettlagstiftning. Detta betyder att vi har en åländsk lag och förordning som stadgar att man följer vissa riksförfattningar gällande livsmedel.

Den åländska lagstiftningen hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning på den här webbplatsen. Rikslagstiftningen, som den åländska hänvisar till, hittar du på webbplatsen finlex.

Landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen 

Läs rikets livsmedelslag på webbplatsen finlex

Landskapsförordning (2015:69) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien

På Åland verkställs livsmedelstillsynen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Mera information finns på

ÅMHM:s webbplats

Livsmedelsverkets webbplats