Medborgarinitiativ

Minst 1 000 personer som har rösträtt i lagtingsval har enligt vad som bestäms genom lagtingets arbetsordning rätt att överlämna ett initiativ till lagtinget om att en landskapslag ska stiftas, ändras eller upphävas. Du kan läsa mer om medborgarinitiativ här

Kommunmedlemmarna (fysiska och juridiska personer som har kommunen som hemort samt den som äger eller besitter fast egendom i kommunen) i en kommun har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.