Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bolag samt Ålands Penningautomatförening

Landskapet Åland är per sista december 2019 majoritetsägare i 9 aktiebolag och betydande minoritetsägare i 5 aktiebolag. Landskapsregeringen är vidare förvaltningsansvarig för Ålands Penningautomatförening och landskapets fastighetsverk och har en ägarandel som givit ett relevant röstetal vid Ålands Ömsesidiga försäkringsbolags stämma.

Publicerad 11.5.2015 kl. 11:41
Uppdaterad 26.1.2021 kl. 15:41