Bolag samt Ålands Penningautomatförening

Landskapet Åland är per sista december 2019 majoritetsägare i 9 aktiebolag och betydande minoritetsägare i 5 aktiebolag. Landskapsregeringen är vidare förvaltningsansvarig för Ålands Penningautomatförening och landskapets fastighetsverk och har en ägarandel som givit ett relevant röstetal vid Ålands Ömsesidiga försäkringsbolags stämma.