Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bolag samt Ålands Penningautomatförening

Landskapet Åland var vid utgången av 2015 majoritetsägare i 9 aktiebolag och betydande minoritetsägare i 5 bolag. Utöver detta har landskapsregeringen förvaltningsansvaret över Ålands Penningautomatförening, landskapets fastighetsverk och en ägarandel ett relevant röstetal på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags bolagsstämma.

Publicerad 11.5.2015 kl. 11:41
Uppdaterad 18.4.2016 kl. 11:23