Bolag samt Ålands Penningautomatförening

Landskapet Åland var vid utgången av 2015 majoritetsägare i 9 aktiebolag och betydande minoritetsägare i 5 bolag. Utöver detta har landskapsregeringen förvaltningsansvaret över Ålands Penningautomatförening, landskapets fastighetsverk och en ägarandel ett relevant röstetal på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags bolagsstämma.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 18.4.2016