Sök i åländsk lagstiftning

Med sökfunktionen för åländsk lagstiftning kan du söka enbart i innehåll av typerna Ålands författningssamling och Ålands lagsamling. Vill du ha ett sökresultat som inkluderar även andra typer av innehåll bör du använda webbplatsens globala sökfunktion. Den hittar du i webbplatsens sidhuvud.

Skriv in lämpliga nyckelord i fritextfältet och filtrera sedan sökresultatet enligt önskemål.

Funktionen Gå till författning kan du använda om du känner till år och nummer för den författning du söker. Observera att funktionen Gå till författning inte egentligen är en sökfunktion och att du därför behöver fylla i både år och nummer för att författningen ska hittas. För närvarande kan endast typen Ålands författningssamling väljas i funktionen Gå till författning.

Fritextsökning i Ålands författningssamling

Författningarna från åren 1923-1997 är inskannade versioner av de tryckta författningarna. Det innebär att sökfunktionen kan hitta dem utgående från år, nummer och titel. Däremot är det inte möjligt att söka i författningstexten. Texten i de inskannade författningarna kan heller inte läsas upp av webbplatsens lyssna-funktion eller andra hjälpmedel.

Från och med år 1998 finns de åländska författningarna som digital text. Det innebär att det är möjligt att söka inte bara på år, nummer och titel, utan också i hela författningstexten. Om du väljer att fritextsöka kommer sökfunktionen automatiskt att söka i författningstexten då detta är möjligt.