Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapets ekonomiska system

Inkomsterna i landskapets budget består förutom av avräkningsbelopp och skatteavräkning även av bl.a. avgiftsfinansiering, försäljningsinkomster, inkomster från EU, avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet, överföring från landskapet Ålands pensionsfond, apoteksavgifter, medieavgift samt ränte- och dividendinkomster.

Landskapet har även möjlighet att uppbära vissa skatter, se närmare underämnesområdet om skattesystemet. I den mån landskapets inkomster inte räcker till för att täcka utgifterna kan landskapet uppta lån. Vid utgången av år 2020 har inte landskapet upptagit lån.

För mer information se underämnesområdet om budget.

Publicerad 7.5.2015 kl. 09:50
Uppdaterad 28.6.2021 kl. 12:11