Landskapets ekonomiska system

Inkomsterna i landskapets budget består förutom av avräkningsbelopp och skatteavräkning även av bl.a. avgiftsfinansiering, försäljningsinkomster, inkomster från EU, avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet, överföring från landskapet Ålands pensionsfond, apoteksavgifter, medieavgift samt ränte- och dividendinkomster.

Landskapet har även möjlighet att uppbära vissa skatter, se närmare underämnesområdet om skattesystemet. I den mån landskapets inkomster inte räcker till för att täcka utgifterna kan landskapet uppta lån. Vid utgången av år 2022 har inte landskapet upptagit lån.

För mer information se underämnesområdet om budget.