Ersättning för skördeskador orsakade av fridlysta djur

Miljöbyrån ersätter skördeskador orsakade av fridlysta djur så som trana, sångsvan eller annan art för vilka skyddsjakt inte direkt kan medges. Ersättningen utgår från tillgänglig budget och kan därför inte alltid ersätta skadorna fullt ut. Före ersättning kan utbetalas måste skadan besiktas, se därför till att anmäla skador så fort som möjligt. Anmälan riktas till registraturen och ska vara inne senast 31.10. Utbetalning av ersättning sker under samma kalenderår som skadan uppstått. För ytterligare information, kontakta naturvårdsintendent.