Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ersättning för skördeskador orsakade av fridlysta djur

Miljöbyrån ersätter skördeskador orsakade av fridlysta djur så som trana, sångsvan eller annan art för vilka skyddsjakt inte direkt kan medges. Ersättningen utgår från tillgänglig budget och kan därför inte alltid ersätta skadorna fullt ut. Före ersättning kan utbetalas måste skadan besiktas, se därför till att anmäla skador så fort som möjligt. Anmälan riktas till registraturen och ska vara inne senast 31.10. Utbetalning av ersättning sker under samma kalenderår som skadan uppstått. För ytterligare information, kontakta naturvårdsintendent.

Publicerad 15.4.2021 kl. 16:41
Uppdaterad 17.9.2021 kl. 11:55