Kustvattendagar

Kustvattendag 27.10.2022

Kustvattendagen den 27 oktober 2022 gick i planeringens tecken när miljöbyrån presenterade egna projekt (hållbar havsplanering) samt samarbetsprojekt (ÅlandSeamap och grönplan för kuststaden Mariehamn).

Presentationerna från mötet hittar du under rubriken "Bilagor" här intill:

* ÅlandSeaMap

* eMSP NBSR (hållbar havsplanering)

samt Grönplan för Mariehamn, som du hittar på länken här under:

Länk till Grönplan för Mariehamn på Mariehamns stads hemsida 

 

Kustvattendag 24.1.2019

Landskapsregeringen

Sälskär, Lagtinget

kl. 9.30-12.00

  • Presentation av ny vattenlag
  • Åland case study - ny vattenförvaltningsmodell med exempel
  • Seabased - Mikael Wennström och Rosita Broström berättar om åtgärder för att minska havets interna belastning
  • Coast4us + Projekt Fiskevård - Linda Sundström och Johanna Hagström presenterar exempel på rovfiskevåtmark
  • Pan Baltic Scope - Gränsöverskridande kust- och havsplanering presenteras av Stefan Husa
  • Havsförvaltningsplan - Jan Ekebom, Miljöministeriet, Finland
  • Vattnets status och möjliga åtgärder presenteras av Tony Cederberg och vattenbiologerna

Presentationerna som hölls under dagen finns som bilagor.