Ombudsmän

Barn-, diskriminerings-, klient- och patientombudsmännen samt konsumentrådgivning hittar du på myndigheten Ålands ombudsmannamyndighet. Myndigheten är belägen i kvarteret iTiden, Elverksgatan 10, i Mariehamn.

Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 12.9.2018