Undersökning och vård vid sjukdom

Akut sjukdomsfall

Vid akut allvarligt eller livshotande sjukdomsfall eller olycksfall skall man ringa alarmcentralen 112. Personalen på alarmcentralen bedömer behovet av och lämplig sjukvårdstransport. Närmare information om hur man skall handla vid akuta situationer finns på Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) webbplats.

Läs om akutmottagningen på ÅHS webbplats

Mindre akuta och lindrigare sjukdomsfall

Vid mindre akuta sjukdomsfall kan man ta kontakt med eller uppsöka akutmottagningen vid sjukhuset. Hälsocentralerna i Godby och Mariehamn har även jourmottagning under vissa tider.

Vid lindrigare sjukdomstillstånd kontaktar man alltid först sin lokala hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning. Hälsocentraler finns i Godby (telefon +358 18 535819) och Mariehamn (+358 18 538500). I skärgårdskommunerna finns den egna kommunens hälso- och sjukvårdsmottagning. Alla kontaktuppgifter och mera detaljerad information finns på ÅHS webbplats.

Primärvården erbjuder även andra vårdtjänster än den traditionella mottagningsverksamheten. Det handlar t.ex. om hälsofrämjande hembesök till äldre, livsstils- och diabetesmottagning och psykologtjänster. Alla dessa kan man få tillgång till via den egna hälsocentralen eller hälso- och sjukvårdsmottagningen.

Läs om Ålands hälsocentraler och hälso- och sjukvårdsmottagningar på ÅHS webbplats