Ålands energimyndighet

För tillsyn och övervakning av elmarknad, energifrågor samt utsläppshandel med växthusgaser finns Ålands energimyndighet. Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja målen för landskapets energipolitik, följa energifrågornas utveckling, ta initiativ till utveckling av lagstiftningen samt ge utlåtanden och bistå landskapsregeringen i beredningen av ärenden.

Du kan läsa mer om Ålands energimyndighet i landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet.

Landskapslag (2015:103) om Ålands energimyndighet (Ålex)