Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands energimyndighet

För tillsyn och övervakning av elmarknad, energifrågor samt utsläppshandel med växthusgaser finns Ålands energimyndighet. Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja målen för landskapets energipolitik, följa energifrågornas utveckling, ta initiativ till utveckling av lagstiftningen samt ge utlåtanden och bistå landskapsregeringen i beredningen av ärenden.

Du kan läsa mer om Ålands energimyndighet i landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet.

Landskapslag (2015:103) om Ålands energimyndighet (Ålex)

Publicerad 13.8.2019 kl. 12:03
Uppdaterad 13.8.2019 kl. 15:06