Lagstiftning

Högskolan på Ålands verksamhet styrs av följande lagstiftning:

  • Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland
  • Landskapslag (2005:30) om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland
  • Landskapslag (2008:23) om upphävande av 14 § landskapslagen om Högskolan på Åland och förordning som styr verksamheten.
  • Landskapsförordning (2002:87) om Högskolan på Åland
  • Landskapsförordning (2005:31) om ändring av 4 och 8 §§ landskapsförordningen om Högskolan på Åland
  • Landskapsförordning (2009:51) om ändring av landskapsförodningen om Högskolan på Åland
  • Landskapsförordning (2016:91) om ändring av landskapsförodningen om Högskolan på Åland