Annan hälso- och sjukvård för vuxna och familjer

Här finns samlat information om tandvårdskliniken, beroendemottagningen, folkhälsan och kst:s funktionsservice.

Munhälsovård

Vid tandvårdskliniken ges tandvård för personer upp till 28 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl.

Läs om tandvården på ÅHS webbplats

Folkhälsan

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder hjälp i svårigheter som bl. a. hör till föräldraskap, barnens utveckling och välmående, föräldrarnas parrelation, samspelet i familjen samt i situationer där man överväger separation eller har separerat.

Läs om familjerågivning på Folkhälsans webbplats

Aktiviteter och tjänster för familjer

Folkhälsan erbjuder även andra tjänster och aktiviteter som strävar till att stöda hälsa och förebygga sjukdom i barnfamiljer.

Läs om aktiviteter och tjänster för familjer på Folkhälsans webbplats

Beroendeproblematik

Du kan söka stöd hos beroendemottagningen vid Kommunernas socialtjänst (kst) för ditt bruk av eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel om pengar. Du är också välkommen att kontakta beroendemottagningen om du är orolig för din närstående eller ett barn eller ungdom.

Läs mer om beroendemottagningen på KST:s webbplats

Funktionsservice

Funktionsservice vänder sig till dig som på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom behöver olika former av stöd för att upprätthålla din funktionsförmåga. Funktionsservice får du hjälp med hos Kommunernas socialtjänst.

Lär mer om funktionsservice på KST:s webbplats