Elsäkerhet och hissäkerhet

Elsäkerhetsmyndigheten utgörs i landskapet av Ålands landskapsregering.

Rättighet att utföra el- och hissarbeten

I landskapet Åland får el- och hissarbeten endast utföras av personer som uppfyller de villkor som ställts i författningar, och efter att en anmälan om verksamhetsutövande har gjorts till Elsäkerhetsmyndigheten och verksamhetsutövaren införts i elentreprenörsregistret.

Regleringen gäller verksamhet som omfattar elinstallationarbeten och reparation av elanläggningar. Hissarbeten regleras genom hissäkerhetslagstiftningen.

Det mest centrala kravet är att den verksamhetsutövare som utför elarbeten (elentreprenör) i sin tjänst har en säkerhetsansvarig ledare för elarbeten (i hissarbeten en ledare för hissarbeten).

Arbetsområdena bestäms på basis av det behörighetsintyg som fordras av ledaren för elarbetet. Det finns tre nivåer av behörighetsintyg: Eb1 (S-1), Eb2 (S-2) och Eb3 (S-3).

Behörighetsintyget ska vara utfärdat av Elsäkerhetsmyndigheten på Åland för att verksamhet ska få utföras på Åland.

Inom elbranschen får en icke yrkeskunnig endast utföra vissa enkla arbeten såsom att

  • byta trasig säkring (propp)
  • återställa utlöst automatsäkring
  • byta glödlampor
  • montering och reparation av enfasiga skarvsladdar
  • demontera och montera täcklock till fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere) vid t.ex. tapetsering.

Lagrum

Landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag