Nordiskt samarbete

Ålands landskapsregering har ett aktivt samarbete med de nordiska länderna, Färöarna och Grönland.

Relationerna till de övriga nordiska länderna är betydelsefulla. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet.

Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland (NIPÅ).  NIPÅs uppgift är att främja den åländska kulturen i samspel med Norden.