Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nordiskt samarbete

Ålands landskapsregering har ett aktivt samarbete med de nordiska länderna, Färöarna och Grönland.

Relationerna till de övriga nordiska länderna är betydelsefulla. Ålands landskapsregering deltar i det formella nordiska samarbetet genom Nordiska ministerrådet.

Landskapsregeringen bidrar också till en del av kostnaderna för Nordens institut på Åland (NIPÅ).  NIPÅs uppgift är att främja den åländska kulturen i samspel med Norden.

Publicerad 11.5.2015 kl. 17:18
Uppdaterad 5.4.2016 kl. 10:38