Fågel- och sälskyddsområden

På Åland finns ett antal fredningsområden inrättade med sälar och sjöfåglar i särskild åtanke. Dessa områden har fredats på anhållan av områdets ägare och är fredade enligt jaktlagens § 26.

Sälskyddsområden

Karlbybådarna i Kökar. Vistelse inom skyddsområdet är förbjuden under hela året och innefattar även överflygning på lägre höjd än 500 meter.

Fågelskyddsområden

Det finns för tillfället nio fågelskyddsområden inom landskapet. Inom fågelskyddsområden är det landstigningsförbud under tiden 15 mars – 31 juli och förbjudet att framföra motorbåt med högre hastighet än sju knop (13 km/h).

  • Holmgrundet och Långnäsgrundet Rnr 5:6 Torp, Eckerö
  • Långviksgrundet, Kyrkoby samfällighet, Kyrkoby, Eckerö
  • Brännholmsgrundet Rnr 1:1 Bastö, Finström
  • Ekholmsgrundet Rnr 1:16 Ekholm, Bastö, Finström 
  • Gadden, Månsas Norrstu Rnr 4:9, Jurmo, Brändö
  • Hamnholmsgrunden, Vestergård Rnr 1:19, Brändö, Brändö
  • Träskholmsbådan, Vestergård Rnr 1:19, Brändö, Brändö
  • Gräsören, Gloskärsörarna, Karlby, Kökar
  • Råttgrundet, Mariehamn och Jomala