Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fågel- och sälskyddsområden

På Åland finns ett antal fredningsområden inrättade med sälar och sjöfåglar i särskild åtanke. Dessa områden har fredats på anhållan av områdets ägare och är fredade enligt jaktlagens § 26.

Sälskyddsområden

Karlbybådarna i Kökar. Vistelse inom skyddsområdet är förbjuden under hela året och innefattar även överflygning på lägre höjd än 500 meter.

Fågelskyddsområden

Det finns för tillfället nio fågelskyddsområden inom landskapet. Inom fågelskyddsområden är det landstigningsförbud under tiden 15 mars – 31 juli och förbjudet att framföra motorbåt med högre hastighet än sju knop (13 km/h).

  • Holmgrundet och Långnäsgrundet Rnr 5:6 Torp, Eckerö
  • Långviksgrundet, Kyrkoby samfällighet, Kyrkoby, Eckerö
  • Brännholmsgrundet Rnr 1:1 Bastö, Finström
  • Ekholmsgrundet Rnr 1:16 Ekholm, Bastö, Finström 
  • Gadden, Månsas Norrstu Rnr 4:9, Jurmo, Brändö
  • Hamnholmsgrunden, Vestergård Rnr 1:19, Brändö, Brändö
  • Träskholmsbådan, Vestergård Rnr 1:19, Brändö, Brändö
  • Gräsören, Gloskärsörarna, Karlby, Kökar
  • Råttgrundet, Mariehamn och Jomala
Publicerad 15.5.2015 kl. 09:30
Uppdaterad 10.3.2016 kl. 15:20