Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Leddjur

Många av de arter som regleras i lagstiftning har ännu inte påträffats på Åland. Arterna nedan har påträffats på Åland:

Kinesisk ullhandskrabba

Närbild av en krabba med ludna klor.
© JPPetersen. CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv)

Signalkräfta

Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) är en art, som importerats till Europa från Nordamerika. Arten bär på sjukdomen kräftpest, vilken är en dödlig sjukdom för europeiska kräftarter. Sjukdomen är därmed dödlig för vår inhemska art flodkräfta (läs mera i bilaga Kräftbroschyr). Signalkräfta på Åland förekommer veterligen i Tjudö träsk och i sju små träsk eller dammar i skärgården. Dessutom finns en odling på Kumlinge.

Publicerad 27.12.2021 kl. 16:08
Uppdaterad 27.12.2021 kl. 16:17