Stabsenheten

Stabsenheten, fungerar som stöd till landskapsregeringen samt ger rådgivning och handlägger ärenden som gäller

  • självstyrelseutveckling
  • språkrådet
  • strategisk  samhällsutveckling
  • jämställdhet och integration
  • samordning av kommunala frågor
  • samordning av nordiska frågor
  • representation i Finland och övriga Norden