Kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023–2026 

Ålands andra trafikförsörjningsprogram fastställdes 5.1.2023. Trafikförsörjningsprogrammet kommer att styra utvecklingen av kollektivtrafiken under programperioden 2023 – 2026. 

Trafikförsörjningsprogrammet hittas under bilagorna. 

Transport på Åland med bussar och färjor

Åland har en smidig kollektivtrafik anpassad för skolelever och arbetspendling. Huvudön är inte är större än 45 km från norr till söder och 50 km från öst till väst.

Kollektivtrafiken

Ålands landskapsregering har enligt landskapslag (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster ett ansvar att fastställa omfattningen av och nivån på servicen i den kollektivtrafik för vilken ersättning för allmän trafik utbetalas av landskapet. Grundat i detta ansvar har Beställaren upphandlat kollektivtrafik för både tät- och landsorten.

Landskapsregeringen har upphandlad trafik i tätorten som kör på 5 linjer; norra, södra, östra, västra och Järsö medan landsortstrafiken är uppdelad på 7 huvudlinjer.

Avtal med entreprenörer

Tätortstrafiken

Norra-, Södra-, Östra-, Västra- och Järsölinjen (N, S, Ö, V och J)

Entreprenör: Axbuss Ab
Avtalet startar: 01.07.2024
Avtalet gäller till: 30.06.2025
 

Landsortstrafiken

Linje 1, 5, 6 och 7

Entreprenör: Williams Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 31.12.2023
Option 1: 31.12.2024
Option 2: 31.12.2025

Linje 2-3-4, 2, 3 och 4

Entreprenör: Viking Line Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 31.12.2023
Option 1: 31.12.2024
Option 2: 31.12.2025

Framtiden

Nuvarande lag som berör kollektivtrafiken trädde i kraft 1.9.2019. Som bäst pågår trafiken enligt det trafikförsörjningsprogram som landskapsregeringen har tagit fram för trafikåren 2023-2026.

Information om skärgårdsfärjorna på Ålandstrafikens webbplats

Information om stadsbussen på Axbuss webbplats

Information om stadsbussen på Mariehamns stads webbplats

Viking Line Buss webbplats

Williams Buss webbplats