Landskapets fastighetsverk

Landskapets fastighetsverk inledde sin verksamhet den första januari 2016.

Verksamheten omfattar landskapets samtliga markegendomar och byggnader, även Ålands hälso- och sjukvårds byggnader. Infrastrukturavdelningen sköter vägar, broar och bryggor jämte byggnader på Möckelö, samt Fordonsmyndighetens byggnad.. 

Fastighetsverket har drygt 40 heltidsanställda plus ett antal deltidsanställda. Vi handhar fastighetsskötseln i alla våra byggnader, samt skötseln av landskapets jordbruksmark, skogsmark, naturreservat och fornminnen.

Fastighetsverket leds av en styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras av landskapslagen (110:2015) om landskapets fastighetsverk.

Besöksadress: Sittkoffs, våning 2

Postadress:

Landskapets fastighetsverk

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Fakturaadress:

Landskapets fastighetsverk

PB 2050

AX-22111 MARIEHAMN

 

Landskapets fastighetsverks webbplats