Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapets fastighetsverk

Landskapets fastighetsverk inledde sin verksamhet den första januari 2016.

Verksamheten omfattar landskapets samtliga markegendomar och byggnader, även Ålands hälso- och sjukvårds byggnader. Infrastrukturavdelningen sköter vägar, broar och bryggor jämte byggnader på Möckelö, samt Fordonsmyndighetens byggnad.. 

Fastighetsverket har drygt 40 heltidsanställda plus ett antal deltidsanställda. Vi handhar fastighetsskötseln i alla våra byggnader, samt skötseln av landskapets jordbruksmark, skogsmark, naturreservat och fornminnen.

Fastighetsverket leds av en styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras av landskapslagen (110:2015) om landskapets fastighetsverk.

Besöksadress: Sittkoffs, våning 2

Postadress:
Landskapets fastighetsverk
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Fakturaadress:
Landskapets fastighetsverk
PB 2050
AX-22111 MARIEHAMN

 

Landskapets fastighetsverks webbplats

Publicerad 27.1.2016 kl. 16:28
Uppdaterad 25.6.2018 kl. 15:46