Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålandstrafiken

Enheten Ålandstrafiken hör till transportbyrån vid infrastrukturavdelningen. Ålandstrafiken betjänar resenärer inom kollektivtrafiken på Åland samt skärgårdstrafiken till finska fastlandet. I verksamheten ingår bl.a. bokning av bilplatser på skärgårdsfärjorna, årskortsförsäljning och busskortsprogrammering, samt information om turlistor, bussfrakter m.m.

Ålandstrafikens webbplats

 

Publicerad 8.5.2015 kl. 17:16
Uppdaterad 24.5.2017 kl. 08:49