Övrig information om vatten

Algblomningar

Varma somrar kan algblomningar uppstå. Algblomningar kan rapporteras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) som förmedlar uppgifterna vidare.

ÅMHM:s webbplats

Båtliv - ett rent nöje!

Nordiska ministerrådet har gett ut en broschyr med tips för båtägare och fritidsbåtshamnar om vad man ska tänka på för att minska miljöbelastningen.

Läs broschyren Båtliv – Ett rent nöje! (pdf)

Central Baltic-projekt kopplade till vattenmiljön

Åland deltar i mån av tid och resurser i olika internationella projekt. Åland har bland annat deltagit i nedanstående Central Baltic-projekt.

NANNUT

Projektet lyfte upp vikten av att ta med värdefulla undervattenshabitat och växter vid regional planering.

Läs om NANNUT på Central Baltics webbplats

Coast4us

Ålands landskapsregering har tillsammans med 15 andra organisationer sökt och blivit beviljade medel ur EU:s Central Baltic-program för att utveckla kust- och havsplaner. I projektet, som kallas Coast4us, ska olika värden och intressen kartläggas och planeringsverktyg tas fram och testas. Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen. Förhoppningen är att arbetet kommer att leda till friskare kustvattenmiljöer, nya arbeten och bättre nätverk på Östersjönivå, med stor hänsyn till de marina ekosystemtjänsterna.

Läs mer om Coast4us under ”Bilagor” här intill.

JOBWAB

Projektet "Joint Work for Better Water Quality in the Baltic Sea Region" var ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland och Ålands Landskapsregering. Arbetet var inriktat på erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på övergödningsproblematik och integrerad kustzonsförvaltning.

Läs om JOBWAB på Central Baltics webbplats

Läs om JOBWAB på Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats

Publicerad 20.12.2017
Uppdaterad 20.12.2017