Övrig information om vatten

Information om hur du kan bidra med att skydda vattnet

Information om Östersjön på webbplatsen ostersjon.fi

Jordbruksbyråns information om växtskyddsmedel

Ålands vatten har information om vattenskydd:

Algblomningar

Varma somrar kan algblomningar uppstå. Algblomningar kan rapporteras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) som förmedlar uppgifterna vidare.

ÅMHM:s webbplats

Båtliv - ett rent nöje!

Nordiska ministerrådet har gett ut en broschyr med tips för båtägare och fritidsbåtshamnar om vad man ska tänka på för att minska miljöbelastningen.

Läs broschyren Båtliv – Ett rent nöje! (pdf)

Faktablad från Östersjöcentrum

Stockholms universitet – Östersjöcentrum – har bra fakta om olika problem, möjligheter och rekommendationer gällande Östersjön.

Faktablad och andra nyheter finner du här:

Länk till Stockholms universitets Östersjöcentrums webbplats