Fastighetsbeskattning

Fastighetsbeskattningen regleras genom fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland. Lagen gör rikets fastighetsskattelag (FFS 654/1992) tillämplig i landskapet med vissa undantag. Undantagen gäller främst det intervall som kommunen har att hålla sig inom då kommunen fastställer skattesatserna.

Varje kommun fastställer årligen fastighetsskattesatserna för den egna kommunen. Skattesatsen för det aktuella skatteåret fastställs normalt i samband med budget under hösten året innan skatteåret.

Skatteförvaltningens webbplats