Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fastighetsbeskattning

Fastighetsbeskattningen regleras genom fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland. Lagen gör rikets fastighetsskattelag (FFS 654/1992) tillämplig i landskapet med vissa undantag. Undantagen gäller främst det intervall som kommunen har att hålla sig inom då kommunen fastställer skattesatserna.

Varje kommun fastställer årligen fastighetsskattesatserna för den egna kommunen. Skattesatsen för det aktuella skatteåret fastställs normalt i samband med budget under hösten året innan skatteåret.

Skatteförvaltningens webbplats

Publicerad 8.5.2015 kl. 10:48
Uppdaterad 11.1.2018 kl. 15:24