Rådgivning yrkesfiske och vattenbruk

Genom avtal mellan landskapsregeringen och Ålands Hushållningssällskap sköter Ålands Fiskare r.f. rådgivningen beträffande fiskefrågor inom yrkesfisket. Kontaktperson är Maria Sten Lindqvist, telefon +358 400721633, fiskare@landsbygd.ax.

Enligt samma avtal sköter Ålands fiskodlarförening rådgivningen inom vattenbruket. Kontaktperson är Rosita Broström, telefon +358 18 17834, info@fiskodlarna.ax.