Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Landskapsregeringen utövar den allmänna tillsynen över kommunernas planläggning, samt bistår kommunerna i deras planläggning. Landskapsregeringen ger även utlåtande över kommunernas detalj- och generalplaner.

Landskapsregeringen kan vid behov fatta beslut om markanvändning för viktiga samhällsfunktioner såsom trafiknät, hamnar, flygfält, energiproduktion, energiöverföring och avfallshantering.

Landskapsregeringen har fattat beslut om vilka planbeteckningar som ska användas på Åland vid planläggning. Du hittar ytterligare information i bilagorna.

 

Publicerad 11.5.2015 kl. 09:51
Uppdaterad 11.1.2021 kl. 09:41