Vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 24 januari  2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr. 700, sektion 0 - 1250, mellan Degerö och norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun.

 

ÅLR 2018/3233