Samordningsgruppen för Färdplan för hållbar turism 2030

Gruppens uppdrag är leda processen att utforma Färdplan för hållbar turism 2030, följa upp genomförandet och ta initiativ till förändringar av den. Samordningsgruppen driver framförallt frågor som inte ägs av en enskild aktör och där nyttan tillfaller besöksnäringen.

Samordningsgruppen inhämtar turismföretagens kunskap och synpunkter. Gruppen kan köpa in tjänster för t.ex. genomförande av undersökningar om gästernas och marknadens preferenser och krav.

 

Följande personer är utsedda i egenskap av sina uppdrag till att utgöra samordningsgruppen:

Näringsminister Jesper Josefsson

Avdelningschef Linnéa Johansson, ordförande

Mariehamns stad Terese Flöjt

Visit Åland r.f.:s VD Lotta Berner Sjölund

Ålands näringsliv r.f.:s VD Susanne Olofsson

Högskolan på Åland, lektor Therese Sjöblom

Åland Living AMS informationskoordinator Sanna Könönen-Wahlstedt