Elsäkerhetsexamen

Landskapsregeringen arrangerar elsäkerhetsexamen 2 (<1000 V) i Självstyrelsegården om tillräckligt intresse finns.

Examenstillfälle:
14 november 2019 kl. 12-15.

Även elsäkerhetsexamen 1 (>1000 V) och elsäkerhetsexamen 3 (reparationsarbeten på elmaterial) arrangeras om det finns intresse.

Bindande anmälan senast 14 dagar före examenstillfälle till elinspektör johnny.lindstrom@regeringen.ax

 

Publicerad 18.3.2016
Uppdaterad 14.6.2019