Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elsäkerhetsexamen

Landskapsregeringen arrangerar elsäkerhetsexamen 2 (<1000 V) i Självstyrelsegården om tillräckligt intresse finns. Även elsäkerhetsexamen 1 (>1000 V) och elsäkerhetsexamen 3 (reparationsarbeten på elmaterial) arrangeras om det finns intresse.

Säkerhets- och kemikalieverket i Finland (Tukes) som anordnar elsäkerhetsexamina beslöt att ändra datum för den examen som var planerad till 28.5.2020. Det nya datumet var 24.9.2020.

Tukes ordnar ytterligare en examen under hösten, torsdagen den 19.11.2020. Detta för att möjliggöra deltagande och balansera bördan.

Eftersom landskapsregeringen använder samma prov som Tukes hålls vårt prov samtidigt som deras. Vi kommer att uppdatera vår webbplats alltefter hur situationen utvecklas.

Bindande anmälan senast 14 dagar före examenstillfälle till elinspektör johnny.lindstrom@regeringen.ax

Läs mer om elsäkerhetsexamina på TUKES webbplats

Publicerad 18.3.2016 kl. 13:58
Uppdaterad 27.10.2020 kl. 12:41