Åland 100 logo

Logon för Åland 100 kan användas av organisationer inom det åländska näringslivet, offentlig förvaltning och tredje sektorn. Logon får inte användas i eller i anslutning till innehåll som ger uttryck för åsikter som är diskriminerande. De som använder logon måste försäkra att de följer riktlinjerna för användningen. Se den grafiska profilen och kommunikationsguiden i bilagorna här intill.

Riktlinjer för användning av logon för Åland 100

För användning av logon vid evenemang, produkter, företag, föreningar och organisationer mm ska grundläggande kriterier vara uppfyllda och vara i linje med projektplanen:

  • Användandet av logon ska vara seriöst i meningen att det ska kunna representera Åland 100 och dess mål att "Fira, hedra och värna självstyrelsen".
  • Användandet är i linje med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och visionen "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar".
  • Användaren informerar, med hjälp av formuläret här nedanför, Projektet Åland 100 om avsikten att nyttja logon och till vad den ska nyttjas. Projektet Åland 100 ger tillstånd till att marknadsföring får ske som en del av Åland 100.
  • Logon får inte användas på ett sätt som på något vis kan skada varumärket Åland 100, varumärket Åland eller på annat sätt kan uppfattas strida mot hållbarhetsagendan eller god sed och respekt.
  • Ägaren av logon Åland 100 förbehåller sig rätten att neka nyttjande av logon Åland 100.

Formulär

Logon kan laddas ned direkt då formuläret är skickat.