Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fängelsemuseet Vita Björn

Kronohäktet i Kastelholm, Vita Björn, uppfördes 1784 och var i bruk till 1975, då nya häktesutrymmen tillkom i Godby.

Byggnaden renoverades därefter. Arbetet utfördes av Kastelholms Arbetskoloni, administrerat och finansierat av Justitieministeriets fångvårdsavdelning. Restaureringen leddes av dåvarande museibyrån, i samråd med Museiverket i Helsingfors. Vita Björn öppnades som ett fängelsemuseum 1985.

Fängelsemuseet är öppet för besökare endast under sommaren.

Läs om fängelsemuseet Vita Björn på www.museum.ax

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:37
Uppdaterad 8.12.2021 kl. 15:47