Fängelsemuseet Vita Björn

Kronohäktet i Kastelholm, Vita Björn, uppfördes 1784 och var i bruk till 1975, då nya häktesutrymmen tillkom i Godby.

Byggnaden renoverades därefter. Arbetet utfördes av Kastelholms Arbetskoloni, administrerat och finansierat av Justitieministeriets fångvårdsavdelning. Restaureringen leddes av dåvarande museibyrån, i samråd med Museiverket i Helsingfors. Vita Björn öppnades som ett fängelsemuseum 1985.

Fängelsemuseet är öppet för besökare endast under sommaren.

Läs om fängelsemuseet Vita Björn på www.museum.ax