Vaccinationer

Många allvarliga sjukdomar som tidigare även förorsakade allvarliga skador och kunde ha dödlig utgång har nästan försvunnit i de länder där man infört omfattande nationella vaccinationsprogram. Vaccination har, efter tillgång till rent vatten, varit det mest effektiva sättet att rädda liv och främja hälsa.

Ebola epidemin i Afrika är ett exempel på hur en epidemi breder ut sig då de hygieniska förhållandena och befolkningens kunskap omgrundläggande hygieniska principer är bristfälliga. Begränsningen och bekämpandet av epidemin visar hur stora resurser och målmedvetna åtgärder det kan behövas för att kuva en epidemi.

Det allmänna frivilliga och av myndigheterna godkända vaccinationsprogrammet omfattar för tillfället följande frivilliga vaccinationer: tuberkulos, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hemophilus influensa, mässling, röda hund, hepatitA, hepatitB samt influensa. Dessa ges givetvis inte alla på en gång, utan vid olika tillfällen och åldrar på ett noggrant planerat sätt.

För att skydda nyfödda barn mot vissa smittosamma sjukdomar tas i samband med mödrarådgivningen, med den gravida kvinnans tillstånd, ett blodprov.

Läs mer om vaccinationer på ÅHS webbplats

Information om det nationella vaccinationsprogrammet och råd till den som tänker resa utomlands på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Information om vaccinationer på svenska folkhälsomyndighetens webbplats