Validering av kunnande

Vad menas med validering?

Validering är en process med strukturerad bedömning, värdering, dokumentation samt er­kännande av en persons kunskaper och kompe­tens, oberoende av hur de förvärvats. Validering av yrkeskompetens görs inom Ålands gymnasium.

Genom en valideringsprocess ska du, oberoende av om du är studerande i skolan eller är validand, kunna påvisa ett kunnande som du tidigare har förvärvat.  Kunnandet be­döms vid ett valideringstillfälle i enlighet med gällande läroplanskrav och fastställda bedömningsgrunder.

Valideringen kan leda till en examen eller en del av examen. Med validand avses den som utan att vara studerande är antagen och inskriven för validering vid Ålands gymnasium.

Valideringen bygger på ett avtal mellan skolan och validanden.  Avtalet ska åtminstone omfatta en personlig valideringsplan som beskriver kunnandet, mål för valideringen och hur valideringen finansieras.

Lagstiftning

  • Landskapslag (2014:39) om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
  • Landskapsförordning (2014:40) om ändring av landskapsförordningen om gymnasieutbildning

Läs om validering på Ålands gymnasiums webbplats

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 15.5.2015