Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Validering av kunnande

Vad menas med validering?

Validering är en process med strukturerad bedömning, värdering, dokumentation samt er­kännande av en persons kunskaper och kompe­tens, oberoende av hur de förvärvats. Validering av yrkeskompetens görs inom Ålands gymnasium.

Genom en valideringsprocess ska du, oberoende av om du är studerande i skolan eller är validand, kunna påvisa ett kunnande som du tidigare har förvärvat.  Kunnandet be­döms vid ett valideringstillfälle i enlighet med gällande läroplanskrav och fastställda bedömningsgrunder.

Valideringen kan leda till en examen eller en del av examen.

Läs om validering på Ålands gymnasiums webbplats

 

Publicerad 8.5.2015 kl. 15:07
Uppdaterad 28.8.2020 kl. 11:11