Validering av kunnande

Vad menas med validering?

Validering är en process med strukturerad bedömning, värdering, dokumentation samt er­kännande av en persons kunskaper och kompe­tens, oberoende av hur de förvärvats. Validering av yrkeskompetens görs inom Ålands gymnasium.

Genom en valideringsprocess ska du, oberoende av om du är studerande i skolan eller är validand, kunna påvisa ett kunnande som du tidigare har förvärvat.  Kunnandet be­döms vid ett valideringstillfälle i enlighet med gällande läroplanskrav och fastställda bedömningsgrunder.

Valideringen kan leda till en examen eller en del av examen.Läs om validering på Ålands gymnasiums webbplats