Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Alkohol och trafik

Alkohol minskar omdömet och självkritiken samt förmågan att göra realistiska bedömningar. Den påverkar också direkt prestationsförmågan. På Åland är det förbjudet att framföra ett fordon i berusat tillstånd.

Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille och för grovt rattfylleri 0,8 promille.

Om man har under de senaste fem åren gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri ska man genomgå en obligatorisk kurs i alkohol och trafik för att kunna beviljas ett körkortstillstånd. Sökande ska även ha en intygad återhållsamhetsperiod, vilken har verifierats genom ett läkarutlåtande från Hälsocentralen.

En person som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri och ansöker om att få ett körkort villkorat av alkolås ska inom sex månader från det att körkortet beviljats genomgå en kurs i alkohol och trafik.

Läkarutlåtandet vid ansökan om körkortstillstånd ska innehålla en bedömning om ett beroende eller missbruk föreligger samt en redogörelse och bedömning av sökandes konsumtion av den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrotten. Läkarutlåtandet ska även belysa förekomsten av annat substansbruk.

För att få remiss till provtagningen krävs ett läkarbesök.

Det är viktigt att du genast då du har fått körförbud från polisen lämnar in körförbudsbeslutet till Hälsocentralen i Mariehamn.

Kursavgift 160,00 € betalas innan kursen påbörjas.

Vid kurstillfället ska man kunna identifiera sig.

Kursintyg för genomförd och godkänd kurs utfärdas av landskapsregeringen.

Lagstiftning

  • Trafikbrottslag (2004:28) 1 kap. 5 §
  • Körkortslag (2015:88) 11 §
  • LF (2015:97) om medicinska krav kap. 12-13
  • LF (2015:95) om förarutbildning 17 §
Publicerad 11.5.2015 kl. 13:26
Uppdaterad 8.5.2019 kl. 16:07