Alkohol och trafik

Alkohol minskar omdömet och självkritiken samt förmågan att göra realistiska bedömningar. Den påverkar också direkt prestationsförmågan.

På Åland är det förbjudet att framföra ett fordon i berusat tillstånd. Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille och för grovt rattfylleri 0,8 promille.

Tabell för omvandling av mängden alkohol i utandningsluften till promille
0,25 till 0,29 milligram/liter 0,50 till 0,59 promille 
0,30 till 0,39 milligram/liter 0,60 till 0,79 promille
0,40 till 0,49 milligram/liter 0,80 till 0,99 promille
0,50 till 0,92 milligram/liter 1,00 till 1,84 promille
0,93 till 0,99 milligram/liter 1,85 till 1,99 promille
1,00 till 1,49 milligram/liter 2,00 till 2,99 promille
Över 1,50 milligram/liter Över 3,00 promille

Kursen Alkohol och trafik

Om man under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri ska man genomgå en obligatorisk kurs i alkohol och trafik för att kunna beviljas ett körkortstillstånd. Sökande ska även ha en intygad återhållsamhetsperiod, vilken har verifierats genom ett läkarutlåtande från Hälsocentralen.

Läkarutlåtandet vid ansökan om körkortstillstånd ska innehålla en bedömning om ett beroende eller missbruk föreligger samt en redogörelse och bedömning av sökandes konsumtion av den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrotten. Läkarutlåtandet ska även belysa förekomsten av annat substansbruk. För att få remiss till provtagningen krävs ett läkarbesök.

Det är viktigt att du genast då du har fått körförbud från polisen lämnar in körförbudsbeslutet till Hälsocentralen i Mariehamn.

Kursavgift 160,00 € betalas innan kursen påbörjas.

Vid kurstillfället ska man kunna identifiera sig samt vara nykter, vid misstanke om onykterhet kan kursdeltagaren bli ålagd att lämna kursen och är då heller inte godkänd utan måste boka om kursen.

Efter godkänd kurs finns intyget hos Ålands polismyndighet.

Alkolås

En person som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri och ansöker om att få ett körkort villkorat av alkolås ska inom sex månader från det att körkortet beviljats genomgå kursen Alkohol och trafik.

Lagstiftning

Trafikbrottslag (2023:109) 4-5 §

Körkortslag (2015:88) 11 §

LF (2015:97) om medicinska krav kap. 12-13

LF (2015:95) om förarutbildning 17 §