Frigående färjor

På transportbyrån köper vi trafiktjänster för drift av våra frigående färjor. Tre av linjerna är på totalentreprenad, då redaren äger fartyget. Våra leverantörer är Alandia Tug Ab, Ansgar Ab, EW Finland Oy, J&L Shipping Ab och Nordic Jetline Finland Oy. Alla linjer drivs av privata redare.

Vi brukar prata om fyra huvudlinjer och två mindre matarlinjer. Huvudlinjerna är Norra linjens Åva-Osnäs, Brändö-Kumlinge och Hummelvik-Torsholma, Tvärgående linjens Långnäs-Snäckö, Föglölinjens Svinö-Degerby och Södra linjens Långnäs-Sottunga-Kökar-Galtby. Matarlinjerna är Enklinge-Kumlinge och Åva-Jurmo.

Avtal med entreprenörer

Norra linjen

 • Åva-Osnäs
  Fartyg
  : m/s Ådan
  Entreprenör: EW Finland Oy
  Avtalet gäller till: 31.3.2025

 • Brändö-Kumlinge
  Fartyg: m/s Ejdern, genomkörbar höjd max 4,2 m
  Entreprenör: Nordic Jetline Finland Oy
  Avtalet gäller till: 31.8.2024

 • Hummelvik-Torsholma
  Fartyg: m/s Alfågeln
  Entreprenör: Ansgar Ab
  Avtalet gäller till: 31.8.2024

 • Åva-Jurmo
  Fartyg:
   m/s Doppingen
  Entreprenör: Alandia Tug Ab
  Avtalet gäller till: 31.8.2024

 • Enklinge-Kumlinge
  Fartyg:
  m/s Östern eller m/s Aalto
  Entreprenör: Sundqvist Investments Oy
  Avtalet gäller till: 30.9.2024

Tvärgående linjen

 • Långnäs-Överö-Snäckö
  Fartyg: m/s Odin. Högsta tillåtna bredd för last är 3 m.
  Entreprenör: J&L Shipping Ab
  Avtalet gäller till: 30.9.2023

Föglölinjen

 • Svinö-Degerby
  Fartyg: m/s Skarven
  Entreprenör: Ansgar Ab 
  Avtalet gäller till: 28.2.2024

Södra linjen

 • Långnäs-Överö-Sottunga-Kökar-Galtby
  Fartyg: m/s Skiftet, m/s Gudingen och under högsäsong samt som reservfartyg m/s Knipan
  Entreprenör: Nordic Jetline Finland Oy
  Avtalet gäller till: 30.9.2023

Karta, turlistor och bokning finns på Ålandstrafikens webbplats