Frigående färjor

På transportbyrån köper vi trafiktjänster för drift av våra frigående färjor. Tre av linjerna är på totalentreprenad, då redaren äger fartyget. Våra leverantörer är Alandia Tug Ab, Ansgar Ab, J&L Shipping Ab, Nordic Jetline Finland Oy och OÜ Nordic Jetline. Alla linjer drivs av privata redare.

Vi brukar prata om fyra huvudlinjer och tre mindre matarlinjer. Huvudlinjerna är Norra linjens Åva-Osnäs och Hummelvik-Torsholma,  Tvärgående linjens  Långnäs-Snäckö, Föglölinjens Svinö-Degerby och Södra linjens Långnäs-Sottunga-Kökar-Galtby. Matarlinjerna är Enklinge-Kumlinge, Asterholma-Lappo-Torsholma och Åva-Jurmo.

Avtal med entreprenörer

Norra linjen

 • Åva-Osnäs
  Fartyg
  : m/s Viggen 
  Entreprenör: Nordic Jetline Finland Oy
  Avtalet gäller till: 2.6.2019

 • Hummelvik-Torsholma
  Fartyg: m/s Alfågeln, m/s Knipan
  Entreprenör: Nordic Jetline Finland Oy
  Avtalet gäller till: 18.8.2019

 • Åva-Jurmo
  Fartyg:
   m/s Doppingen
  Entreprenör: Alandia Tug Ab
  Avtalet gäller till: 31.8.2020

 • Enklinge-Kumlinge
  Fartyg:
  m/s Rosala II
  Entreprenör: Ansgar Ab
  Avtalet gäller till: 30.9.2019

 • Asterholma-Lappo-Torsholma
  Fartyg:
   m/s Frida II
  Entreprenör: Ansgar Ab
  Avtalet gäller till: 30.9.2019

Tvärgående linjen

 • Långnäs-Överö-Snäckö
  Fartyg: m/s Odin. Högsta tillåtna bredd för last är 3 m.
  Entreprenör: J&L Shipping Ab
  Avtalet gäller till: 14.6.2020

Föglölinjen

 • Svinö-Degerby
  Fartyg: m/s Skarven
  Entreprenör: Ansgar Ab 
  Avtalet gäller till: 28.2.2022

Södra linjen

 • Långnäs-Överö-Sottunga-Kökar-Galtby
  Fartyg: m/s Skiftet, m/s Gudingen och under högsäsong samt som reservfartyg m/s Ejdern
  Entreprenör: OÜ Nordic Jetline
  Avtalet gäller till: 31.1.2019 

Karta, turlistor och bokning finns på Ålandstrafikens webbplats

Publicerad 6.5.2015
Uppdaterad 7.6.2018