Anmälan om planerat infrastrukturprojekt

Berörda företag, t.ex. aktörer inom offentliga sektorn, bredbands-, energi-, trafik- och vattennätsägare, ska anmäla och ge information om planerade infrastrukturåtgärder gällande lokalisering, rutt och typ. Detta medför att i princip alla aktörers planerade infrastrukturprojekt ska anmälas till nätverksinformationspunkten.

Planerade infrastrukturprojekt anmäls genom att fylla i blanketten Anmälan om planerat infrastrukturprojekt.

Blanketten fylls i med sökandes kontaktuppgifter och uppgifter gällande infrastrukturprojektet. En schematisk karta över sträckningen bör även bifogas.

Uppgifterna skickas till Ålands landskapsregering, där de diarieförs och listas under Aktuella infrastrukturprojekt på informationspunktens webbsida.