Läsårets arbetstider

Enligt landskapslagen om gymnasieutbildning (2001:13) är det styrelsen för Ålands gymnasium som besluter om läsårets arbetstider för studerande i Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

Läs aktuellt beslut om Ålands lyceums och Ålands yrkesgymnasiums arbetstider