Bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda, Föglö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 19 juni 2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö Kommun.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.ÅLR 2018/7299