Finansavdelningen

Avdelningschefen leder arbetet vid finansavdelningen som ansvarar för landskapets ekonomi. Detta innebär att avdelningen sköter finansförvaltningen samt arbetar med övergripande ekonomiska utvecklingsfrågor som påverkar landskapets och kommunernas ekonomi, och även näringslivets och invånarnas ekonomi. Följande ärenden hanteras av finansavdelningen:

 • landskapets budget
 • landskapets ekonomi och finansiering
 • landskapets redovisning, betalningsförmedling, likviditetsplanering och bokslut
 • kommunernas ekonomi
 • skatteundantaget och övriga skattefrågor
 • ägarstyrning
 • intern styrning och kontroll
 • offentlig upphandling
 • fördelning av penningautomatmedel
 • tjänste- och arbetskollektivavtal
 • pensioner som tillhör landskapets pensionssystem

Finansavdelningen har också en ledande roll i landskapsförvaltningens övergripande utvecklingsarbete.

Byråer vid finansavdelningen

Arbetet på avdelningen är uppdelat mellan fyra byråer: allmänna byrån, budget- och finansieringsbyrån, redovisningsbyrån och avtals- och pensionsbyrån. Här finns en kort beskrivning av byråerna som tillhör finansavdelningen. Kontaktuppgifterna till personalen finns under byråerna.

Allmänna byrån

Allmänna byrån arbetar med ärenden som gäller beskattningsfrågor och skattegränsen, skatter och avgifter, ägarstyrning samt upphandling.

Budget- och finansieringsbyrån

Budget- och finansieringsbyrån arbetar med ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, kommunernas ekonomi, samt paf-medel.

Redovisningsbyrån

Redovisningsbyrån arbetar med ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning. I redovisningsbyrån ingår också löneenheten.

Avtals- och pensionsbyrån

Avtals- och pensionsbyrån arbetar med ärenden om kollektivavtal och tolkningen av dessa samt pensionsärenden för de personer som tillhör landskapets pensionssystem.