Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Yrkesmässig trafik

Om du vill bedriva yrkesmässig trafik behöver du ha trafiktillstånd. För varje trafiktillstånd måste det finnas en fysisk person som är ansvarig för trafiken. För att kunna utses som trafikansvarig krävs att personen faktiskt och fortlöpande leder företagets transportverksamhet, har verklig anknytning till företaget, är bosatt inom gemenskapen och uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande.

Observera att yrkeskunnande för trafikansvarig inte är samma sak som yrkeskompetens och fortbildning. Yrkeskunnande är ett krav för att kunna utses till trafikansvarig. Yrkeskompetens och fortbildning är däremot ett krav för alla yrkeschaufförer.

För att köra taxi krävs förutom ett giltigt körkort även ett yrkeskörtillstånd som utfärdas av Ålands polismyndighet.

Publicerad 6.5.2015 kl. 09:46
Uppdaterad 26.1.2022 kl. 10:47