Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands museum/Museer och sevärdheter

Ålands museum grundades 1934 och är landskapets huvudmuseum. Sedan 1.1.2016 ingår Ålands museum i kulturbyrån, med uppgift att förvalta samtliga museer, sevärdheter och samlingar i landskapsregeringens ägo.

I Ålands museum ingår: 

  • Ålands kulturhistoriska museum
  • Alands konstmuseum
  • Kastelholms slott
  • Friluftsmuseet Jan Karlsgården
  • Fängelsemuseet Vita Björn
  • Eckerö Post- och Tullhus
  • Bomarsundsmuseet/Lotsstugan
  • Museigården Hermas
  • Ålands skolmuseum
  • Fransicuskapellet 

Ålands museums verksamhet är till stora delar samlad i huvudbyggnaden i Mariehamn, vid Storagatan 1. I byggnadens publika delar finns utrymmen för Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, reception, museibutik och film-& föreläsningssalar. På kontorssidan finns utrymmen för personal med ansvar över utställningar, samlingar, konservering och pedagogisk verksamhet. I byggnaden finns klimatanpassade utrymmen för samlingar och arkiv. Till Ålands museums samlingar hör etnologiska samlingen, arkeologiska samlingen, textilsamlingen, konstsamlingen, fotosamlingen och ljud- och filmsamlingen.

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:06
Uppdaterad 30.9.2016 kl. 09:43