Ålands museum/Museer och sevärdheter

Ålands museum grundades 1934 och är landskapets huvudmuseum. Sedan 1.1.2016 ingår Ålands museum i kulturbyrån, med uppgift att förvalta samtliga museer, sevärdheter och samlingar i landskapsregeringens ägo.

I Ålands museum ingår: 

  • Ålands kulturhistoriska museum
  • Alands konstmuseum
  • Kastelholms slott
  • Friluftsmuseet Jan Karlsgården
  • Fängelsemuseet Vita Björn
  • Eckerö Post- och Tullhus
  • Bomarsundsmuseet/Lotsstugan
  • Museigården Hermas
  • Ålands skolmuseum
  • Fransicuskapellet 

Ålands museums verksamhet är till stora delar samlad i huvudbyggnaden i Mariehamn, vid Storagatan 1. I byggnadens publika delar finns utrymmen för Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, reception, museibutik och film-& föreläsningssalar. På kontorssidan finns utrymmen för personal med ansvar över utställningar, samlingar, konservering och pedagogisk verksamhet. I byggnaden finns klimatanpassade utrymmen för samlingar och arkiv. Till Ålands museums samlingar hör etnologiska samlingen, arkeologiska samlingen, textilsamlingen, konstsamlingen, fotosamlingen och ljud- och filmsamlingen.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 30.9.2016