Socialt stöd och hjälp

Ålands landskapsregering ansvarar för lagstiftning, övergripande planering och övervakning av socialvården. Mera specifik information finns under respektive sakområde.

Tjänster

Enligt lag är det kommunerna som ansvarar för att tillhandahålla tjänster inom socialvården. Kommunen ska ordna socialservice i form av bl.a. socialarbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, hemservice, boendeservice, anstaltsvård, familjevård, verksamhet i sysselsättningssyfte och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och åtgärder för att fastställa underhållsbidrag.

Kommunen handlägger också ärenden som rör vårdnad av barn och umgängesrätt, faderskapserkännande, adoption, risk och missbruk och våld i nära relationer. Kommunen handlägger även utkomststöd och andra sociala understöd.

Beträffande familjerådgivning köper kommunerna tjänster av Folkhälsan. Folkhälsan tillhandahåller också kostnadsfri, ekonomisk rådgivning för privatpersoner.

Läs om familjerådgivning och ekonomisk rådgivning på folkhälsans webbplats

Om du själv eller någon du står nära behöver få hjälpbehovet utrett eller få information om de olika tjänsterna ska du kontakta hemkommunen.

För information om utkomstskydd för arbetslösa, se AMS webbplats

Enligt avtal med landskapsregeringen har Folkpensionsanstalten, FPA, hand om handläggande av ärenden som rör barnbidrag, allmänt bostadsbidrag och underhållsstöd.

FPA:s webbplats

Lagstiftning

 • Landskapslag (2020:12) om socialvård
 • Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 • Landskapslag (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
 • Landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 • Landskapslag (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag
 • Landskapslag (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd
 • Republikens president förordning (2009:18) om skötslen i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller underhållsstöd
 • Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992)
 • Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000)
 • Lagen om privat socialservice (FFS 922/2011)
 • Lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005)
 • Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997)
 • Lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014)
 • Lag om underhållsstöd (FFS 580/2008)
 • Landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.
 • Landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade inom socialvården
 • Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992)
 • Förordning (1995:7) om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag
 •  

Länk till den finska lagsidan Finlex