Stoppsträckor

Med lägre hastighet hinner du stanna!

Om du t.ex. upptäcker en älg vid vägkanten ca 45 meter framför bilen kan din hastighet bli avgörande hur du klarar situationen.

Kör du i 70 km/h hinner du få stopp på bilen förutsatt att vägbanan är torr och bilens däck och bromsar är i skick.

Kör du i 90 km/h kommer du att krocka med älgen i 70 km/h.

Vid 70 km/h går gränsen för att överleva en krock med ett fast föremål.

Det lönar sig att sänka hastigheten!

Exempel på stoppsträcka i olika hastigheter på torr asfalt:
Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Total stoppsträcka
30 km/h

8 m

5 m

13 m

50 km/h

14 m

13 m

27 m

70 km/h

19 m

28 m

47 m

90 km/h

25 m

40 m

65 m

Stoppsträcka  =  reaktionssträcka + bromssträcka.

Observera att vid regn eller halka kan stoppsträckan bli upp till fyra gånger längre.