Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Behörighetsvillkor till reglerade yrken

Åland har egna behörighetsvillkor till reglerade yrken fastställda i landskapslag inom flera områden där Åland har självstyrelse. Inom områden där Åland inte har rättighet att stifta lagar gäller rikets föreskrifter om behörighetsvillkor även i landskapet.

Ett yrke är reglerat om det genom lag, förordning eller särskilda direktiv är skrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan krävas en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

En behörighetsgivande examen är en examen som du får efter att du gått klart en utbildning. En examen kan ge fler behörigheter än de som framgår av ditt examensbevis. Din behörighet kan skifta beroende på typ av examen, examensår och lärosäte. Varje examen bedöms individuellt av arbetsgivaren i förhållande till fastställda behörighetsvillkor. 

Om du har en utländsk examen från ett annat EU- eller EES-land och vill arbeta inom ett i åländsk lagstiftning reglerat yrke ska dina utländska yrkeskvalifikationer erkännas av Ålands landskapsregering. 

 

Publicerad 26.8.2021 kl. 13:24
Uppdaterad 2.9.2021 kl. 13:18