Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Behörighetsvillkor till reglerade yrken

Behörighetskraven i åländsk lagstiftning är direkt tillämpliga endast för personer som innehar nationella yrkeskvalifikationer. Inom områden där Ålands lagting inte har lagstiftningsrätt gäller rikets föreskrifter om behörigheter även i landskapet. 

Vid nationella yrkeskvalifikationer är det arbetsgivaren som bedömer om sökande uppfyller fastställda behörighetskrav för en viss tjänst eller anställning.

Ett yrke är reglerat om det genom lag, förordning eller särskilda direktiv är föreskrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket. 
 

 

Publicerad 26.8.2021 kl. 13:24
Uppdaterad 1.11.2021 kl. 14:43