Hälsoskydd

Om du misstänker en allvarligare infektionssjukdom är det viktigt att uppsöka vård så fort som möjligt för att utesluta eller konstatera förekomst av t.ex. allmänfarlig eller anmälningspliktig smittosam sjukdom. Här kan du läsa mer om vad som menas med de olika begreppen, samt om Ålands hälso- och sjukvårds respektive landskapsregeringens uppdrag inom området.

Här hittar du också information om det allmänna frivilliga vaccinationsprogrammet som är godkänt av myndigheterna. Vaccinationsprogrammet omfattar för närvarande tuberkulos, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hemophilus influensa, mässling, röda hund, hepatit A, hepatit B samt influensa.

Här finns också länkar till information om livsmedelssäkerhet och -tillsyn samt till lagstiftning om kemikalier och produkt- och konsumentsäkerhet.