Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fråga alltid innan du gräver

Fornminneslagen reglerar vad du får och inte får göra om du har en fornlämning på dina marker. Oftast kan du vistas på fornlämningen, låta djuren beta där och avverka träd. Kort sagt, du har rätt att göra allt som inte skadar marken där fornlämningen finns.

Om du däremot ska gräva eller bearbeta marken behövs tillstånd. Vid planläggning och projektering gäller 13 § i LL (1965:9) om fornminnen. Om du exempelvis vill bygga ett hus, markbereda, dra en väg eller muddra ska du gärna i god tid ta reda på om någon fornlämning kan påverkas av arbetet. Den som planerar arbetet ansvarar även för att utredningen görs.

En bra regel är att alltid fråga och vara ute i god tid!

Det går bra att ringa eller begära ett utlåtande av oss där du berättar vilket område det gäller, vilken fornlämning det berör och vad du vill göra med marken. Du kan också använda dig av det digitala formuläret. Därefter gör vi en besiktning av platsen.

Om du hittar en fornlämning under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska då kontakta kulturbyrån.

Digitalt formulär för att begäran utlåtande i samband med arbete intill fast fornlämning hittar du i rutan Blanketter här intill.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:14
Uppdaterad 5.5.2021 kl. 09:43