Scen och publik i Alandica

Seminarier

Seminarier under jubileumsåret 2021

Datum

Program 

Beskrivning 

Arrangör

2 december 2020

Forskarsynpunkter

på Ålandsfrågan

Snart har det gått 100 år sedan Åland fick sin första självstyrelselag.

Svenska litteratursällskapet i Finland uppmärksammar detta genom att ordna ett seminarium kring Ålandsfrågan och dess lösning kl. 10.00–16.30    

Svenska litteratursällskapet

2021

     
14 februari

Finlandssvenska kryssningen

Den Stora Finlandssvenska Vändagskryssningen ordnades virtuellt 14.2 2021 och samlade över 2000 "resenärer" runt om i hela Svenskfinland.

Svenska bildnings-

förbundet r.f.
17 mars

Självstyrelsens historia

Föreläsningen omfattar olika huvudskeden i historien som parallellt belyser vägen till Ålandsrörelsen, självstyrelsen och demilitariseringen - samt hur de fungerat i praktiken.

Kenneth Gustafsson
29 mars

Kastelholmssamtalen

Se seminariet på Youtube

Årets tema. ”Att skapa fred – möten, medlaren och freden” knyter an till centrala aspekter i Ålandslösningen och Ålandsexemplet som fyller 100 år under året, men också till de allt större behoven för att främja freden.

Ålands fredsinstitut
19 april

Det unika öriket Åland

Se seminariet på Youtube

År 2021 firas hundra år av åländsk självstyrelse. Vad är det som gör öriket unikt och hur är det att driva ett företag på Åland?

Hanaholmens kulturcentrum
20 april

Åland 100 webbinarium

Se seminariet på Youtube

Information och presentation av kommande projekt och planeringens framskridande. Projektet Åland 100
3 maj

Ålands historia och självsstyrelse

Se seminariet på Youtube

Åland – självstyre, demilitarisering och en föregångare i hållbarhet. Bland annat dessa ämnen kommer avhandlas i en serie webbinarier som arrangeras för att fira den snart 100 åriga Åland.  Finlandsinstitutet, Fören Norden Sthlm,  ABF Sthlm och Samf. Sverige-Finland
10 maj

Fredens öar, Ålands demilitarisering och säkerheten i Östersjön

Se seminariet på Youtube

Det andra webbinariet i serien har fokus på Ålands demilitarisering och säkerhet på Östersjön. Finlandsinstitutet, ABF, Föreningen Norden, Ålands fredsinstitut
26 maj

Ålandsseminarium

I samarbete med den parlamentariska vänföreningen Åland-Sverige i Sveriges riksdag Sveriges riksdag, Ålands lagting och landskapsregeringen
27 maj

Sjöfartens dag

Welcome to two different events focusing on shipping. On this date there is the Online Session. We are facing difficult times in the maritime industry. The crisis is worldwide like thechallenges and the opportunities. Crisis is however not for ever.We have been hindered but we have not been stopped. 

Ålands sjöfart r.f.
8 juni

Bärkraftsdagen

Mer information kommer. 

Nätverket Bärkraft
24 juni

Ålands självstyrelse 100 år:

Ålandsöverenskommelsen 1921

Statsrådets kansli och Riksarkivet arrangerar evenemanget ”Hundra år sedan Nationernas förbunds beslut”, där Allan Rosas håller ett festföredrag och diskuterar tillsammans med forskare om Nationernas förbunds beslut – dess bakgrund och betydelse – ur ett historiskt och samtida perspektiv. Statsrådets kansli och Riksarkivet
Juli

Workshop om Ålandsexemplet

Målgrupp bäde ungdomar på Åland och internationella gäster Ålands fredsinstitut

25 augusti

Nordiska perspektiv på självstyrelsen

Se seminariet på Youtube

Åland, Grönland och Färöarna - Åland är inte unikt i Norden, även Färöarna och Grönland har ett omfattande självstyre som i vissa avseenden är längre utvecklade än den på Åland.

Det nya förslaget till självstyrelselag för Åland är under beredning och skall snart godkännas av riksdagen och lagtinget. Seminariet är ägnat att ge impulser till beslutsfattarna

om hur ålänningarna klarar av att sköta sitt självstyre och hur man lyckas med detta på Färöarna och Grönland.
Hanaholmens kulturcentrum
26 augusti

Näringslivsdagen

Mer information kommer Ålands näringsliv
28-31 augusti

ReGeneration week

With support from a range of local and international partners, we are thrilled to arrange an exciting and inspiring five-day event in the heart of the Baltic Sea - the Åland islands. Announced as a high-level international meeting by the Government of Åland and the Government of Finland, we will be joined by a range of influential power-holders from the Nordic and Baltic Sea Regions.

The ReGeneration 2030 Foundation
15 september

Styr ålänningarna sitt öde? - Demokratiperspektiv

på Åland

I tolv kapitel, ackompanjerade av Elis Fogdes underbara fotografier ur Ålands museets bildarkiv, tar författarna med oss in i ett öppet samtal om demokratin på Åland där fakta möter tolkning och där gamla frågor ställs på nytt i nya former.– Diskussionerna om demokratin behövs på många nivåer, också på Åland. I boken medverkar ett fantastiskt gäng författare med många nya och intressanta tankar, säger antologins redaktör Sia Spiliopoulou Åkermark, Ålands fredsinstituts direktör.

Ålands fredsinstitut
6 oktober

Åland – en autonomi med flera möjligheter

Hur har Ålands autonoma ställning inom Finland utvecklats under 100 år jämfört med våra nordiska systerautonomier Färöarna och Grönland?Vilka möjligheter har självstyrelsen att utvecklas för kommande generationer? kl. 18.00

 

Ålands framtid/

European Free Alliance
20 oktober

Demilitariserings

seminarium

Mer information kommer  
11 november

Sjöfartens dag

Welcome to two different events focusing on shipping. On this date it´s hopefully the live version. We are facing difficult times in the maritime industry. The crisis is worldwide like thechallenges and the opportunities. Crisis is however not for ever. We have been hindered but we have not been stopped.  Ålands sjöfart r.f.
12 november

Åland 100 at the Nordic COP 26 Hub in Helsinki

I år behöver du inte flyga hela vägen till Glasgow i Storbritannien för att delta i FN:s klimattoppmöte. För första gången ordnar Nordiska ministerrådet en nordisk hub i Helsingfors där klimatdiskussionerna kommer att ske i samverkan med den nordiska paviljongen på plats vid klilmattoppmötet i Glasgow. Vi förenar de båda platserna med en live-stream och öppnar en bakdörr till klimattoppmötet.Friday Nov 12th 9.00-11.00 AM

Nordisk Kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9 in Helsinki

Nordiska ministerrådet
24 november

Åland i riksdagen

Mer information kommer Finlands riksdag

2022

     

30 mars

Kastelholmssamtalen

Mer information kommer. Läs om 2021 års samtal här. Ålands fredsinstitut

8 maj

Bärkraftsdagen-Åland 100 edition

Mer information kommer. Läs mer om 2021 års möte här. Närverket Bärkraft

12 maj

Sjöfartens dag

Mer information kommer. Läs mer om 2021 års möte här. Ålands sjöfart r.f.