Remisser

Förslag till landskapslagar och -förordningar skickas ofta på remiss. Det innebär att de som berörs av förslaget får möjlighet att komma med synpunkter på innehållet. Här nedan hittar du de förslag som just nu är på remiss samt information om till vem förslaget har skickats och när remisstiden går ut. 

Ett förslag läggs upp här när det skickats till remissinstanserna och tas i regel bort när landskapsregeringen har fattat beslut i ärendet.

Aktuella remisser: