Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Remisser

Förslag till landskapslagar och -förordningar skickas ofta på remiss. Det innebär att de som berörs av förslaget får möjlighet att komma med synpunkter på innehållet. Här hittar du de förslag som just nu är på remiss samt information om till vem förslaget har skickats och när remisstiden går ut.

Ett förslag läggs upp här när det skickats till remissinstanserna och tas i regel bort när landskapsregeringen har fattat beslut i ärendet.

Publicerad 12.5.2015 kl. 16:35
Uppdaterad 15.5.2015 kl. 09:01